Gå till innehåll

Välkommen till S:T Mikaels Förskola

Läs mer

 

 

 

Vi är en liten kristen förskola belägen vid skogen mot Ryttartorpet i två sammanslagna lägenheter på 200 kvm, i Växjö kommun. Hos oss finns barn i åldrarna 1-5 år.

Vill ni veta mer om vår verksamhet så ta er vidare i menyn.

 

FÖR ATT SÖKA PLATS HOS OSS TRYCK HÄR

Verksamheten

Förskolan har en kristen inriktning och vi arbetar kontinuerligt med Grön Flagg.

Vi erbjuder omsorg alla vardagar kl 6.00-18.30, beroende på efterfrågan och behov. Vi anpassar förskolans tider efter barnens schema.

Förskolan har två grupper, Prästkrage 3-5 år och Gullvivan 1-3 år. Barngruppen delas upp vid samling och utflykt. Ibland sker det även att vi har gemensamma stunder.

På förskolan arbetar två förskollärare, två barnskötare och en kokerska. Varje dag möts barnen av pedagoger som de känner sig trygga med. Kokerskan jobbar i köket och lagar maten från grunden, maten är även 94 % krav certifierad.

S:T Mikaels Förskola är en mångkulturell liten fristående förskola i åldrarna 1-5. Förskolan ligger på Hovsaga vid skogen mot Ryttartorpet. Fristående förskola innebär att de som arbetar på förskolan både är arbetande personal och styrelsemedlemmar. Skollagens allmänna bestämmelser om förskolan och förskolans läroplan (Lpfö 18) gäller också för oss.

Vi vill att vår förskola ska vara en förskola där barnen är trygga, utvecklas mångsidigt och ges möjligheten att kunna ta ansvar för sig själva. Den gyllene regeln är en viktig del för vår verksamhet: ”Älska andra så som Du älskar Dig själv”. Det innebär att vi i våra handlingar ska vara mot andra så som vi själva vill bli behandlade. Tillsammans bygger vi upp trygghet i en lärande miljö. Till oss är alla barn välkomna oavsett religion och familjebakgrund.

S:T Mikael är en liten förskola och därför kan vi erbjuda en flexibel verksamhet där vi sätter barnet i fokus.Tillsammans bygger vi upp trygghet i en lärande miljö. Vi är utomhus varje dag, i alla väder. Barn och vuxna uppskattar det väldigt mycket. Vi anser att det är bra för hälsan att vistas ute. Det gynnar barnets välmående, det minskar smittorisker, sänker ljudnivån, minskar stressnivån och gynnar den motoriska utvecklingen. Det lockar också till att upptäcka, experimentera, undersöka och lära.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där vår verksamhet planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till läroplanens mål. Arbetet är avgörande för att varje barn ska kunna gå på förskolan och utvecklas och känner sig trygg.

Vårt förhållningssätt ligger till grund hur vi kontinuerligt utvärderar verksamheten. Vi ställer oss frågor som

Vad är det som inte fungerar?

Varför fungerar det inte?

Vad kan vi göra annorlunda för att de ska fungera bättre?

S:T Mikaels Förskola har ett eget instagram konto som används som ett stängt forum för föräldrar där vi delar information om vårt arbete, barnens aktiviteter och lärande.

 

Klicka på bilden för nedladdningsbar PDF.

 

Öppna som PDF

Vi har varit Grön Flagg-certifierade sedan 2015.

 

S:t Mikaels förskola är KRAV-certifierad.

Vi har 94% ekologisk mat.