S:t Mikaels Förskola

Välkomna till vår förskola på Vasavägen!

Vi är en liten förskola som ligger på Hovshaga vid skogen mot Ryttartorpet, Vasavägen 14. Maten är hemlagad där 94 % av maten är krav certifierad. Förskolan har en kristen inriktning i arbetet och vi arbetar kontinuerligt med Grön Flagg. Barnen vistas ute varje dag oavsett väder. Förskolan har två grupper, Gullvivan, 1-3 år och Prästkragen, 3-5 år.

Vi utvärderar, utvecklar och förändrar miljön efter barngruppens behov och intressen. Vi erbjuder barnen en mängd material, leksaker och aktiviteter och genom dokumentation avgörs sedan om en miljö var av intresse för barnen, behöver utvecklas eller bytas ut. På så sätt får barnen möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga i utformandet av de miljöer de vistas i under sina dagar på förskolan. Barnens delaktighet ser vi som avgörande för att skapa en inspirerande och utmanande miljö som uppmuntrar till utforskande och lärande.

Förskolan har ett eget instagramkonto som använts som en stängt forum för föräldrar där vi delar information om vårt arbete och barnens aktiviteter och lärande på förskolan.

 

Om verksamheten

S:t Mikaels Förskola är en mångkulturell förskola med kristen inriktning samt en förskola som arbetar mycket med Grön Flagg och att vara medveten om vår miljö. Under förskoleåret 2018-2019 är förskolans teman för Grön Flagg Kroppen och dess välbefinnande, Skräp och Avfall samt Återvinning, återbruk och konsumtion. Genom att börja med de yngsta barnen vill vi försöka bidra till ett mer hållbart samhälle med ett bättre cirkulärt tänk.

S:t Mikaels Förskola vilar på en kristen värdegrund men arbetar enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, 2016). Vi vill att vår förskola ska vara en förskola där barnen är trygga, utvecklas mångsidigt och ges möjligheten att kunna ta ansvar för sig själva. Den gyllene regeln är en viktig del för vår verksamhet: ”Älska andra så som Du älskar Dig själv”. Det innebär att vi i våra handlingar ska vara mot andra så som vi själva vill bli behandlade. Tillsammans bygger vi upp trygghet i en lärande miljö, S:t Mikaels Förskola stimulerar barnets intellektuella, fysiska, sociala och moraliska utveckling. Till oss är alla barn välkomna oavsett religion och familjebakgrund.