Gå till innehåll

Om verksamheten

S:t Mikaels Förskola är en mångkulturell förskola med kristen inriktning samt att vi jobbar mycket med Grön Flagg och att vara medveten om vår miljö. Till oss är alla barn välkomna oavsett religion och familjebakgrund.

S:t Mikaels Förskola vilar på en kristen värdegrund men arbetar enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, 2016). Vi vill att vår förskola ska vara en förskola där barnen är trygga, utvecklas mångsidigt och ges möjligheten att kunna ta ansvar för sig själva. Den gyllene regeln är en viktig del för vår verksamhet: ”Älska andra så som Du älskar Dig själv”. Det innebär att vi i våra handlingar ska vara mot andra så som vi själva vill bli behandlade. Tillsammans bygger vi upp trygghet i en lärande miljö, S:t Mikaels Förskola stimulerar barnets intellektuella, fysiska, sociala och moraliska utveckling.

Förskolan har en kristen samling i veckan där vi återberättar bibelberättelser samt sjunger kristna sånger som är anpassade till barnens ålder. Vid stora högtider som t.ex. påsk, jul och lucia pratar vi med barnen om varför dessa högtider firas och vad som är viktigt. Vi kopplar alltid det till läroplanen och vilka olika mål som vi berör. Vid speciella högtider besöker vi ibland Domkyrkan och S:t Mikaels Katolska Kyrka.