Vad händer på förskolan

Här kan ni hitta information om hur en dag och en vecka brukar se ut på förskolan.


Veckoplanering:

Gullvivan:
Måndag: Kristen samling/Lek på gården
Tisdag: Tema/ Utflykt/Promenad
Onsdag: Tema/Lek på gården
Torsdag: Gemensam samling rörelse stund/Dans/Lek på gården/Personalen planerar
Fredag: Gemensam sångsamling på engelska och svenska/Lek på gården

Prästkragen:
Måndag: Kristen samling/Utflykt
Tisdag: Temaarbete/Lek på gården
Onsdag: Tema/Promenad/Utflykt
Torsdag: Gemensam samling rörelse stund/Dans/Lek på gården/Personalen planerar
Fredag: Gemensam sångsamling på engelska och svenska/Lek på gården


Hur en dag på förskolan ser ut:
6.30-7.00           Öppning efter behov
7.45                   Frukost
8.15- 9.30          Fri lek för barnen
9.30–10.00         Samling med temaarbete och fruktstund
10.00–11.20       Lek utomhus/Promenad
 
~11.30  Lunch    
12.00–12.30       Sovvila eller sagostund
12.30–14.00       Arbete i smågrupper/5-årsgrupp

14.30                Mellanmål
15.00 -             Fri lek för barnen utomhus
16.15               Fruktstund
                      Stängning efter behov och schema

Samlingar börjar klockan 9.30

Denna termin kommer vi att arbeta med Kropp och Hälsa som tema. Vi har lyssnat på vad barnen är intresserade av och märkte ett stort intresse för kroppen och rörelse. Barnen är delaktiga i att välja vilka delar av kroppen vi kommer prata om under terminen. Vi kommer även att fortsätta med mycket läsning för barnen. Något som vi vill lägga fokus på är trivsel, trygghet och att barnen har det roligt på förskolan.
Temat är kopplat till läroplanen. Ur Lpfö 98/16:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

    >    utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
    >   utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
    >   utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
    >   utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.  (s.9-12)

 

Ladda ner VT19 som PDF.